неделя, 6 януари 2013 г.

Очаквано ВАС потвърди уволнението на Мирослава Тодорова

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с решение, обявено на 4 януари, потвърди дисциплинарното уволнение на бившия съдия от Софийския градски съд и доскорошен председател на Съюза на съдиите в България (ССБ) Мирослава Тодорова. Съдебният състав с председател Милка Панчева и и съдии Георги Чолаков - докладчик по делото, и Тодор Тодоров е  отхвърлил всички възражения в жалбата и е приел частично само едно от тях - че е изтекла давността за налагане на дисциплинарно наказание за едно от трите дела, по които Тодорова е забавила написването на мотивите към присъдите. Съдът е приел за достатъчно основание забавените мотиви по двете дела, за да направи извода, че е налице системно нарушаване на посочения в закона срок.

На 12 юли 2012 г. Висшият съдебен съвет (ВСС) уволни дисциплинарно Мирослава Тодорова със същото основание.

Тричленният състав отхвърля въвзражението в жалбата за нарушено право на защита на Тодорова, която  не е била изслушана на заседанието на  наказващия орган - ВСС. Съдът не приема за нарушение и това, че не й е било предоставено становището на Инспектората на ВСС, на което се позовава дисциплинарният състав, за да вземе тя отношение по него пред ВСС.

В закона не пише, че наказваният трябва да се запознава с тези становища - така смята съдът по това възражение. "Липсват законово разписани правила, които да уреждат процедура по запознаване с тези становища, а още по-малко задължение (...) съгласно което привлеченото към дисциплинарна отговорност лице да се изказва последно", казва тричленният състав.

Нарушено право на защита няма, смята твърдо съдът, въпреки че не е изслушана от ВСС, понеже " в  Закона за съдебната власт (ЗСВ)  няма разпоредба, която да задължава висшия кадрови орган на съдебната власт, когато действа в качеството си на наказващ орган, да изслуша магистрата или да приеме писмените му обяснения".
Няма нарушение и на член 56 от Конституцията, който предвижда правото на защита и има пряко действие, тъй като дисциплинарните наказания подлежат на съдебно обжалване, смятат тримата върховни административни съдии.

"Трайната практика по всички административни дела (...) е, че  по дисциплинарните производства правото на защита не се ограничава от неизслушването на лицето от ВСС", казва съдът. (Трайната практика впрочем миналата година се оказа нетрайна,  когато само в рамките на 20 дни два петчленни състава на ВАС излязоха по два идентични казуса с две диаметрално противополжни решения - по делото за наказанието на съдия Пламен Колев беше прието, че има нарушено право на защита, а по делото на съдия Иван Коев - че няма.)

"Упражненото право на жалба е достатъчна гаранция за защита на накърнени права", казва съдът и от решението му излиза, че в едни случаи конституцията действа пряко, в други не.

Тези съдии от ВАС, постановили този правен абсурд, освен поръчкови са малоумни и неграмотни. Изпълниха поръчката на Г.Колев и получиха наградите си. Г-жа Милка Панчева стана шеф на VІ-то отделение на ВАС. Това недоразумение Г.Чолаков /кацнал от улицата директно във ВАС, с благословията на Г.Колев, без ден съдийски стаж/, очевидно завършил право в милиционерската школа в Симеоново, е способен да напише това безумно решение. Срам и позор за системата. Подлоги на ГЕРБ. Няма такава държава, няма такъв съд като ВАС.

Не би ли следвало да ви впечатли повече, че за пореден път Колев подбра в грубо нарушение на ЗСВ удобен състав, който да реши делото по удобен начин? Как в цялата държава има случайно разпределение на делата, само във ВАС случайното разпределение е Колев?? Защо неправи впечатление, че според този състав на ВАС, при просрочено изписване на делата, узнаването за това просрочие от ръководителя на съда не било изтичането на едномесечният срок, който според ВАС се оказва не инструктивен, както е по закон, а императивен и над разумния срок по ЕКЗПЧОС? Според ВАС председателя на СГС не е узнал за просрочието на тези три дела след изтичането на 1 месец за изписване на мотивите към тях, а цели 4 години е бил в неведение!!?? Какво значение има колко е продължил срока на просрочието, ако нарушението е извършено според ВАС при неизписване на мотиви в едномесечен срок??? Как може давност да се брои от датата на предаване на мотивите, защото видите ли до тогава председателя не знаел, че този съдия има неизписани мотиви? Как може такъв абсурд съдии от ВАС??? Но, естествено, та нали ако се брои давностният срок от момента, в който тези същите съдии считат, че е извършено дисциплинарно нарушение, то техният сегашен административен ръководител, който е спал цели 4 години, след като се твърди, че съдията през това време е бездействал и за това е уволнен, вместо сам да инициира такова дисциплинарно производство,трябва задължително да бъде уволнен! Но на никой административен съдия във ВАС му стиска да напише подобно нещо за шефа си и то в мотивите на решение като знае какво ще му се случи, кой ще му подбира състава за делото във ВАС и как ще му се изгледа то... Каква пародия само, какъв абсурд наистина... И не на последно място - "системно" било неизписване на две дела в срок, който при това не можело да бъде "разумен". Тези са от Марс! Дори пропускат, че собственото им тъпо решение влиза в конфликт с полюциите им, избълвани в него, защото е след срока - периодът от 8.11.2012 г до 4.01.2013 г дали е 30 дневен срок?

Мирослава биде низвергната за назидание, инспекторите станаха членове на ВСС, бившите членове на ВСС са устроени, Колев може да не работи до края на живота си /както и внуците му/ новият ВСС е като стария, Цветанов е оправдан, Цацаров е главен прокурор.
Мутрите откраднаха 30 декара дюни, сега пак те разследват как е станало.
Всичко в държавата е наред. Магистратското сърце е спокойно. Тримата големи и министърката са на поста си. И омбудсмана.
Клептокрация.

Няма коментари: