събота, 30 октомври 2010 г.

Има ли журналисти?!„Нашият екип забеляза малко несъответствие в имотната декларация на вицепремиера пред Сметната палата. Макар имотът да е наследствен, Цветанов е декларирал, че притежава двор от близо 1000 квадратни метра и къща със 100 квадратни метра разгъната застроена площ. И без да се влиза вътре, е очевидно, че този имот е с пъти по-голям от това, което пише в декларацията”. Тези думи са на репортера от bTV, който отиде в селото на Цветанови, за да направи репортаж за задържането на журналист и шофьор от вестник „Галерия”, защото си позволили да снимат къщата на министъра.

Репортажът беше излъчен в новините на 26 октомври в 19 ч. и завършваше с изреченията, които цитирахме по-горе. В емисията в 22 часа този пасаж бе отрязан.

Горното според мен задължава журналистите, в интерес на гражданите и закона, да доведат докрай журналистическото си проучване на въпросния министър и при основания да предприеме действия пред властите за разследване на корупция по върховете, особено с оглед на скандалния опит репортьор на изданието да бъде сплашен с противозаконна полицейска репресия и с оглед на подготвяния за въвеждане отново по натиск на въпросния министър на комунистически конфискационен закон от 1946 г. от политическа комисия в ръцете на имащите политическата власт като избирателен инструмент за репресии и сплашване на отделни избрани политически неудобни граждани и за обикновено криминално изнудване.

Най-съществени елементи на това проучване според мен са:

1. Кога точно министърът е придобил по документни въпросния наследствен му имот.

2. Какви са били в момента на наследяването описанието и цената на въпросния имот по наследствени документи, заплащани данъци и други източници и какви са били точните строителни характеристики на имота в момента на наследяването по строителни разрешения, кадастрален план и други източници - площ на парцела, наличие на масивна ограда на парцела, наличие на трайни декоративни и плодови насаждения, брой на трайни сгради в парцела, размери на строителните им петна, етажност, разгърната застроена площ и прочие.

3. Дали, кога и какви промени на имота са извършвани от министъра след придобиването му по наследяване - строежи, достроявания, надстроявания, ремонти на сгради, строеж на масивна ограда (за които задължително се изисква предварително строително разрешение), засаждане на трайни декоративни и плодови насаждения.

4. Търсени ли са и издавани ли са евентуални строителни разрешения на министъра или евентуални строежи, достроявания, надстроявания и ремонти в имота са незаконни.

5. Ако са издавани строителни разрешения, как те евентуално са променили наследения имот по брой на сгради в него, по етажност и разгърната застроена площ, наличие на ограда, как те евентуално са повишили цената му и дали тази повишена цена е зарегистрирана в съответните данъчни власти за повишаване на съответните годишни данъци върху имота.

6. Известен ли е кой е строителят-извършител на евентуални строежи, достроявания, надстроявания и ремонти в имота.

7. Издал ли е строителят-извършител фактура за извършените строителни услуги на името на министъра, за какви точно услуги, извършени кога точно и на каква точно стойност и декларирал ли е строителят-извършител в годишната си декларация същия приход за тези строителни услуги, заплатен му от министъра.

От горните проверки ще може да бъдат направени заключения:

1. Дали министърът е подал измамна декларация за размера и стойността на имота.

2. Дали министърът е извършил евентуални подобрения, изискващи строителни разрешения или е извършил незаконно строителство, подлежащо на санкциониране и премахване.

3. Дали министърът е имал законно придобити средства за евентуалните подобрения на имота след придобиването му.

4. Дали е заплатил по законен път реални цени за евентуални извършени подобрения на имота или е заплатил нереални цени или противозаконно ги е заплатил "на черно" или ги е получил срещу негови евентуални насрещни корупционни услуги.

Вън от въпросите около въпросния имот, в изключителен интерес на гражданите е журналисти да установят дали въпросният министър е давал срещу заплащане консултации за "криминогенната обстановка в страната" или въобще каквито и да са консултации след датата на назначаването му за министър на МВР - действия, които в цивилизованата част на Европа и света безапелационно се считат за типична корупция по върховете на властта.

При установяване на данни за престъпления, те би следвало незабавно да се представят писмено с жалби в прокуратурата с копия до посланиците на ЕС в София, комисионера на Комисията на ЕС, отговарящ за корупцията и Комисията на ЕС.

Въпросът е - дали ще му осигуравят още медиен комфорт, както и дали Борисов ще позволи падащата фигура на Цветанов да завлече ГЕРБ, или най-накрая ще му бие шута?
Няма коментари: