сряда, 23 ноември 2011 г.

Г-н Цвъ се развихря

(от мен: Г-ца Дърева ми го взе от устата :) )

През март г-н Цвъ завидя на грузинския си колега, понеже “преди 2-3 години са имали 5000 затворника, а в момента имат 24 000, което означава, че имат изключително ефективно правораздаване”.
И формулира своята дефиниция за “ефективно правосъдие”.
А именно:
1. Всички са виновни преди и въпреки доказване на противното.
2. Присъдите се произнасят през и чрез телевизора, за предпочитане – в момента на зрелищния арест.
3. Правото на защита се отменя.
4. Адвокатурата се разтуря.
5. Адвокатската професия и всяка правозащитна дейност се забранява като занимание престъпно, разрушително и диверсионно.
През май г-н Цвъ изрази своя възмут от наглото поведение на адвокатите, които “винаги са били в противоречие на това, което се внася като обвинителна теза от страна на прокуратурата”.
И формулира своя декрет относно дейността на адвокатурата.
А именно:
1. Забранява се на адвокатите да говорят с медиите.
2. Забранява се на адвокатите да говорят в съдебната зала и извън нея.
3. Забранява се – изобщо и по принцип  – достъпа на адвокатите до съдебната зала.
4. Адвокатурата се разпуска, разформирова, разфасова и демонтира.
5. Въвеждат се трибунали и чрезвичайки, известни със своя демократичен принос в правосъдието.
През ноември г-н Цвъ продължи своята битка с адвокатурата.
И разпореди:
1. Забранява се на адвокатите да защитават своите подзащитни.
2. Забранява се на обвиняемите да наемат най-добрите адвокати.
3. Задължава се Висшия съдебен съвет да контролира работата на защитата.
Т. 4 и т. 5 – като през март и май.
Кратък курс за правно ограмотяване на г-н Цвъ:
1. Висшият съдебен съвет и Висшият адвокатски съвет не са едно и също. Но г-н Цвъ не знае това.
2. От 2004 година има Закон за адвокатурата. Но г-н Цвъ не знае това.
Този закон определя кой контролира работата на адвокатите.
А именно: адвокатските колегии и Висшият адвокатски съвет.
Не ВСС, не ВКС, не ВКП, не главният прокурор, не премиерът, не вицепремиерът, не министърът на вътрешните работи, не ДАНС, не БОРКОР, не НСлС, не МВР, КАТ, пожарната или тъщата на министъра. Не! Но г-н Цвъ не знае това.
3. Според Закона за адвокатурата (чл. 29, ал.1) пред съда, пред органите на досъдебното производство, пред административните органи и пред други служби в страната „адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия”. Но г-н Цвъ не знае това.
4. От 2007 година има Закон за съдебната власт. Но г-н Цвъ не знае това. Според този закон ВСС е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост, определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността й без да засяга независимостта на нейните органи. Но г-н Цвъ не знае това.
5. От 1991 година Република България има Конституция. Вече 20 години. Но г-н Цвъ не знае това. Даже не подозира.
Чл. 134 от Конституцията гласи: “Адвокатурата (!) е свободна (!), независима (!) и самоуправляваща се (!). Тя подпомага (!) гражданите (!) и юридическите лица (!) при защитата (!) на техните (!) права (!) и законни интереси (!)”. Но г-н Цвъ не знае това.
Правото на всеки български гражданин на независима адвокатска защита е неотменимо човешко право. Пише го в Конституцията и във всички съществуващи всеобщи, европейски и международни харти, декларации и конвенции, които защитават правата на човека. Но г-н Цвъ не знае това.
6. Очевидно законите и Конституцията са terra incognita, из която г-н Цвъ се лута без ум и без път. А колкото по-неук и по-невежествен е един властник, толкова по-нагъл е той. И толкова по-съзнателно, умишлено и предумишлено гази, мачка и тъпче законите и Конституцията. И международното право. И гражданите. И техните права. Нашите права. И позори държавата. И прави държавата за присмех и подигравки. Но на г-н Цвъ не му пука от това.
7. Незнанието на закона не е оправдание за извършителя на едно престъпление, каквото и да е то. Извършителят е г-н Цвъ. Това се вижда и без фоторобот. Нарушението на Конституцията е престъпление, след което властниците си отиват. И това е най-милостивото наказание за тях.
Ако бях човек невъзпитан, щях да завърша с възгласа “Аре чупка!”.
Доброто възпитание ме задължава да предоставя това удоволствие на читателите. И на гражданите, естествено.

източник: http://argumenti-bg.com/10475/g-n-tsva-se-razvihrya/
автор Велислава Дърева

Няма коментари: